Convócase proceso selectivo do alumnado necesario para as especialidades da programación AFD que se impartirán nos exercicios 2017-2018 e que comezarán no mes de outubro.

 

- Especialidade formativa (COMV0108) Actividades de Venda. 608 horas. (Data de inicio o 16/10/2017 e data de fin o 16/04/2018)

Descargar información

 

- Especialidade formativa (SSCE0110) Docencia da Formación Profesional para o Emprego. 398 horas. (Data de inicio o 16/10/2017 e data de fin o 12/02/2018)

Descargar información

 

- Especialidade formativa (IFCT0109) Seguridade Informática. 518 horas. (Data de inicio o 16/10/2017 e data de fin o 20/03/2018)

Descargar información

 

* As persoas interesadas deben anotarse na Oficina de Emprego.

 

 

 

Convócase proceso selectivo, para a provisión, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da progrmaación AFD, exercicio 2017-2018.

Especialidade formativa (SSCE0110) Docencia de la formación profesional para el Empleo.

O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de setembro ás 14:00 h.

Descargar convocatoria.