(10-10-2017) Listado definitivo de alumnos/as do curso "SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO".

(10-10-2017) Listado definitivo de alumnos/as do curso "COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA"

 

 

 

 

(02/10/2017) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA.

(02/10/2017) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO.

(02/10/2017) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD IFCT0109 SEGURIDADE INFORMÁTICA.