Convócase proceso selectivo, para a provisión, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da progrmaación AFD, exercicio 2017-2018.

Especialidade formativa (IFCT0109) Seguridade Informática.

O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de setembro ás 14:00 h.

Descargar convocatoria.

Convócase proceso selectivo, para a provisión, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da progrmaación AFD, exercicio 2017-2018.

Especialidade formativa (COMV0108) Actividades de Venda.

O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de setembro ás 14:00 h.

Descargar convocatoria.