A Fundación Cultural da Estrada impartirá dentro das accións formativas dirixidas fundamentalmente a persoas desempregadas para o ano 2016  o certificado de profesionalidade CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS (ADGD0210) con 520 horas de duración, dende o 4 de xullo  ata o 9 de novembro,que consta dos seguintes módulos:

O martes 22 de marzo no primeiro andar do Novo Mercado de A Estrada dende as 9:30 ás 13:30 e será presentada polo Concelleiro da Área de Promoción Económica, Comercio e Emprego.
 
A inscrición realizarase nas oficinas do Servizo de Emprego e Desenvolvemento Local da Fundación Cultural da Estrada sita en Avda. Benito Vigo nº94, 2º andar en horario de 8:00 a 15:00.
 
 
XORNADA COMUNICACION CARTEL