cartel afd docencia

 

 

Con obtención de certificados de profesionalidade, prácticas en empresas e a posibilidade de bolsas e axudas. Imprescindible estar como demandante na Oficina de Emprego.

 

 

 

- SSCE0110: DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO.  Está previsto que comece o 7 de xaneiro de 2019.

 

 

 

*As persoas interesadas en obter máis información sobre este curso, poden solicitala a través do teléfono 986 57 09 97 ou directamente no Local da Fundación Cultural de A Estrada, sito na Avda. Benito Vigo, nº 94, baixo.

 

 

 

 

 

(12/12/2018) Resultado final da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO (2018/002907).