(16/11/2019) Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2019-2020,

Especialidade formativa (IFCT0109) SEGURIDADE INFORMÁTICA

  O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de novembro ás 14:00 h.

 

 

(16/11/2019) Convocatoria para a provisión, con carácter temporal e a xornada de 30 horas semanais de 1 posto de persoal laboral na categoría de persoal Administrativo para as actividades formativas afd.

 O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de novembro ás 14:00 h.