(16/11/2019) Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2019-2020,

Especialidade formativa (COMV0108) ACTIVIDADES DE VENDA

  O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de novembro ás 14:00 h.

 

*Corrección erro nas bases: No Artigo 5, na táboa que se refire ao apartado IV do certificado de profesionalidade de Actividades de venda, na columna “Experiencia profesional requerida no ámbito da unidade de competencia / Con acreditación” onde pon “2 anos” debería poñer “1 ano”.

 

 

(16/11/2019) Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2019-2020,

Especialidade formativa (IFCT0109) SEGURIDADE INFORMÁTICA

  O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de novembro ás 14:00 h.