(29/11/2019) Lista definitiva da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD IFCT0209 SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 2019/000975 polo procedemento de concurso-oposición.

 

 

 

 

(28/11/2019) Corrección erro na lista provisional para a provisión, con carácter temporal e a xornada de 30 horas semanais de 1 posto de persoal laboral na categoría de persoal Administrativo para as actividades formativas afd.

 

* No apartado: "SEGUNDO: As persoas aspirantes excluídas, poderán no prazo de 1 día, subsanar ou enmendar, no seu caso, o defecto que houbera motivado a exclusión"

debería poñer:

"SEGUNDO: As persoas aspirantes excluídas, poderán no prazo de 3 días, subsanar ou enmendar, no seu caso, o defecto que houbera motivado a exclusión"