Con obtención de certificados de profesionalidade, prácticas en empresas e a posibilidade de bolsas e axudas. Imprescindible estar como demandante na Oficina de Emprego.

- IFCT0309 MONTAXE E REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS. Está previsto que comece o 22 de abril de 2019.

- ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS. Está previsto que comece o 30 de abril de 2019.

*As persoas interesadas en obter máis información sobre estos cursos, poden solicitala a través do teléfono 986 57 09 97 ou directamente no Local da Fundación Cultural de A Estrada, sito na Avda. Benito Vigo, nº 94, baixo.

 

 

 

 

(15/03/2019) Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2018-2019,

Especialidade formativa (IFCT0309) MONTAXE E REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS / 2018/002863

 O prazo de presentación de instancias remata o luns día 25 de marzo ás 14:00 h.