cartel afd2

Para máis información chamar ao teléfono 986 57 09 97 en horario de 08:00 a 15:00 horas.

 

 

Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2018-2019,

 

Especialidade formativa (IFCT0209) SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

 

O prazo de presentación de instancias remata o mércores día 21 de novembro ás 14:00 h.