Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2018-2019,

 

Especialidade formativa (SSCE0110) DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

 

O prazo de presentación de instancias remata o mércores día 21 de novembro ás 14:00 h.

 

 

 

 

Convocatoria para a contratación, con carácter temporal e en xornada de 30 horas semanais, preferentemente en horario de tarde, dun posto de persoal laboral na categoría de persoal administrativo; no ámbito de desenvolvemento das accións formativas AFD (Accións Formativas para Desempregados) 2018-19, na Fundación Cultural A Estrada.

 

O prazo de presentación de instancias remata o mércores día 21 de novembro ás 14:00 h.