Índice do artigo

 

 

 

(29/12/2017) - Resultado final do proceso selectivo para a contratación de un Axente de Desenvolvemento Local para a Fundación Cultural A Estrada.

 

 

(28/12/2017) - Bases da convocatoria para a provisión, con carácter temporal e a xornada completa de 2 postos de persoal laboral na categoría de técnico/a de orientación laboral/prospección de empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do programa integrado para o emprego “A Estrada Activa III”.

 
 
 
 
 
 
(22/10/2017) - Convócase proceso selectivo, para a provisión, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2017-2018.
 
Especialidade formativa (IFCT0109) Seguridade Informática.
 
O prazo de presentación de instancias remata o mércores día 25 de outubro ás 14:00 h.
 
 
 
 

 

(10-10-2017) Resultados finais do concurso-oposición do proceso selectivo para a provisión dos postos de traballo de mestras/es necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO.

 

(10-10-2017) Resultados finais do concurso-oposición do proceso selectivo para a provisión dos postos de traballo de mestras/es necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA.

 

 

(10-10-2017) Listado definitivo de alumnos/as do curso "SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO".

 

(10-10-2017) Listado definitivo de alumnos/as do curso "COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA"

 

 

 

(02/10/2017) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarioss para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA.

 

(02/10/2017) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarioss para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO.

 

(02/10/2017) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarioss para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD IFCT0109 SEGURIDADE INFORMÁTICA.

 

 

 

(28/09/2017) Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarioss para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA.

 

(28/09/2017) Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarioss para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO.

 

(28/09/2017) Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarioss para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD IFCT0109 SEGURIDADE INFORMÁTICA.

 

 

(17/09/2017) - Convócase proceso selectivo, para a provisión, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da progrmaación AFD, exercicio 2017-2018.

Especialidade formativa (COMV0108) Actividades de Venda.

O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de setembro ás 14:00 h.

 

(17/09/2017) - Convócase proceso selectivo, para a provisión, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da progrmaación AFD, exercicio 2017-2018.

Especialidade formativa (IFCT0109) Seguridade Informática.

O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de setembro ás 14:00 h.

 

(17/09/2017) - Convócase proceso selectivo, para a provisión, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da progrmaación AFD, exercicio 2017-2018.

Especialidade formativa (SSCE0110) Docencia de la formación profesional para el Empleo.

O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de setembro ás 14:00 h.

 

 

(22-09-2016) Resultados da avaliación da Fase Oposición e Fase Concurso e Resultado Definitivo do proceso selectivo para a contratación de dous postos de persoal laboral na categoría de Técnico Inserción Laboral / Prospección de empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do Programa Integrado para o Emprego "A Estrada Activa 2016/2017"

 

(16-09-2016) Listado definitivo de admitidos/as e excluídos/as para a contratación de dous postos de persoal laboral na categoría de Técnico Inserción Laboral / Prospección de empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do Programa Integrado para o Emprego "A Estrada Activa 2016/2017"

 

(27-07-2016) Listaxe definitiva de docentes para a impartición do certificado de profesionalidade: "Creación e Xestión de Microempresas"

 

(08-07-2016) Segundo o apartado 8.3 das bases da convocatoria das probas selectivas de docentes para impartir os módulos da especialidade formativa CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS (ADGD0210), que fai referencia á aprobación definitiva dos candidatos, o resultado final do proceso queda como segue:

 

(05-07-2016) Resultado final do proceso selectivo para contratar a docentes para os Módulos Formativos da Especialidade ADGD0210 - Creación e Xestión de Microempresas para o exercicio 2016.

 

(30-06-2016) Listado definitivo de admitidos e excluídos para contratar a docentes para os Módulos Formativos da Especialidade ADGD0210 - Creación e Xestión de Microempresas para o exercicio 2016.

 

(28-06-2016) Listado provisional de admitidos e excluídos para contratar a docentes para os Módulos Formativos da Especialidade ADGD0210 - Creación e Xestión de Microempresas para o exercicio 2016.

 

(15-06-2016) Probas selectivas, mestres Módulos Formativos Especialidades Programación AFD, exercizo 2016. Especialidade formativa ADGD0210 – Creación e Xestión de Microempresas (RD. 1692/2011, de 18 novembro).

 

 

(19-01-2016) Resultados da avaliación da fase oposición e resultado definitivo do proceso selectivo para a contratación, con carácter temporal e a tempo completo dun posto de persoal laboral na categoría de técnico de inserción laboral/prospección de empresas, no ámbito de desenvolvemento das accións do programa integrado para o emprego “A ESTRADA ACTIVA 2015/2016”.

 

(13-01-2016) Listado definitivo de admitidos e baremación do proceso selectivo para a contratación, con carácter temporal e a tempo completo dun posto de persoal laboral na categoría de técnico de inserción laboral/prospección de empresas, no ámbito de desenvolvemento das accións do programa integrado para o emprego “A ESTRADA ACTIVA 2015/2016”.

 

(30-12-15) Resultado do proceso selectivo para a contratación dun/dunha axente de emprego e desenvolvemento local.

(24-09-2015) Listado dos participantes seleccionados do programa integrado para o  emprego “A Estrada Activa 2015/2016”

 

(15-09-2015) Resultado final do proceso selectivo para a contratación, con carácter temporal e a tempo completo dun posto de persoal laboral na categoría de técnico de inserción laboral/prospección de empresas, no ámbito de desenvolvemento das acción do programa integrado para o emprego “A ESTRADA ACTIVA 2015/2016”

Descargar pdf

(11-09-2015) Listado definitivo de admitidos e baremación do proceso selectivo para a contratación, con carácter temporal e a tempo completo dun posto de persoal laboral na categoría de técnico de inserción laboral/prospección de empresas, no ámbito de desenvolvemento das acción do programa integrado para o emprego “A ESTRADA ACTIVA 2015/2016”

Descargar pdf

(10-09-2015) Listado provisional de admitidos e excluídos ó proceso selectivo para a contratación, con carácter temporal e a tempo completo dun posto de persoal laboral na categoría de técnico de inserción laboral/prospección de empresas, no ámbito de desenvolvemento das accións do programa integrado para o emprego “A ESTRADA ACTIVA 2015/2016”.

Descargar pdf

(29-07-2014) Resultado final do proceso de selección para cubrir unha praza de locutor de radio para a actividade de Radio Estrada.

Descargar pdf.

(23-06-2014) Resultado final do proceso de selección para cubrir unha praza de locutor de radio para a actividade de Radio Estrada.

Descargar pdf.

(30-12-2013) Resultados obtidos no proceso de contratación dun Axente de Emprego e Desenvolvemento Local.

Descargar pdf.


(27-12-2013) Convocatoria para a contratación dun Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, quedando adscrito á Fundación Cultural da Estrada mediante contrato por Obra e Servizo determinado por un período dun ano.

Descargar bases.


(23-04-2013) Resultados definitivos obtidos no proceso de contratación dun locutor para Radio Estrada.

Descargar información.


(12-04-2013) Listado definitivo de admitidos e excluídos para a contratación de un locutor para Radio Estrada.

Descargar información.

(28-02-2013) Resultados obtidos no proceso de contratación dun locutor para Radio Estrada, mediante un contrato de relevo.

Descargar información.


(22-02-2013) Listado definivo de admitidos e excluidos para a contratación de 1 locutor para Radio Estrada, mediante contrato-relevo.

Descargar información.

 


(26/10/2012) Curso de Iniciación a Internet

Entre os días 7 e 27 de novembro terá lugar o curso "Iniciación a rede de Internet", curso que constará de 103 horas cun horario comprendido entre as 8 h. e as 15 h..

O vindeiro día 5 de novembro as 10:00 da mañán terá lugar o proceso de selección para o curso.

As inscripcións do curso deberánse facer na oficina do INEM (obrigatorio).

Requisitos mínimos: graduado escolar ou equivalente.

 

(29/06/2012) Resultados das probas para contratar a dez monitores formadores para o Campus de Verán do Concello da Estrada 2012.

Descargar acta de selección


(29/06/2012) Resultados das probas para contratar a un/ha socorrista –monitor de cursos para as Piscinas Municipais durante o Campus deportivo-cultural 2012 do Concello da Estrada mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar acta de selección


(27/06/2012) Lista de admitidos e excluidos para contratar a dez monitores formadores para o Campus de Verán do Concello da Estrada 2012.

Descargar pdf.

(27/06/2012) Lista de admitidos e excluidos para contratar a un/ha socorrista –monitor de cursos para as Piscinas Municipais durante o Campus deportivo-cultural 2012 do Concello da Estrada mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar pdf.

(20/06/2012) Convocatoria para contratar a dez monitores formadores para o Campus de Verán do Concello da Estrada 2012.

Descargar bases.

(20/06/2012) Convocatoria contratar a un/ha socorrista –monitor de cursos para as Piscinas Municipais durante o Campus deportivo-cultural 2012 do Concello da Estrada mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar bases.

Modelo de solicitude.

Descargar pdf.

(26/12/2011) -Resultados proceso selección AEDL

Descargar pdf