O xoves 29 de novembro de 2012 ás 18:30h no Museo do Moble e da Madeira.

O xoves 22 de novembro no Museo do Moble e da Madeira (MOME).

 Recolle nun libro a xénese, recepción e espallamento da composición.