A presente disposición ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convoca-la concesión,para o ano 2012 das Axudas Municipais para o Fomento da Creación de Empresas no ámbito do Concello da Estrada. Este programa de axudas da Concellería de Promocion Económica ten a finalidade de colaborar dunha forma activa na xeración de emprego no Concello da Estrada apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais.

Prazo de presentación: Dende a súa publicación no BOP ata o 31 de outubro de 2012.

    * Descargar Bases

    * Descargar Anexos