(16/11/2019) Convocatoria para a provisión, con carácter temporal e a xornada de 30 horas semanais de 1 posto de persoal laboral na categoría de persoal Administrativo para as actividades formativas afd.

 O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de novembro ás 14:00 h.